Lauku atbalsta dienesta privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Lasīt plašāk: Lauku atbalsta dienesta privātuma politika

Dienesta datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@lad.gov.lv

Skip to content