Zināšanas caur spēlēm

Eiropas Savienības mājas lapā ir izveidots “mācību stūrītis” (learning corner), kur pieejama aktuāla informācija skolēniem un pedagogiem.

Šeit atrodami pamatskolas un vidusskolas skolēniem paredzēti mācību materiāli, spēles un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs klasē vai mājās aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību.

“Mācību stūrītī” skolēniem saistošā veidā ir iespēja iepazīties un izzināt dažādas tēmas saistītas ar Eiropas Savienības darbības jomām. Ir pieejami informatīvi materiāli un uzdevumu krājumi arī par pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības jomu.

17.08.2020.

Publicēts: 17.08.2020

Skip to content