Atpakaļ uz skolu: pateicoties ES programmai, skolēni skolā saņems pienu, augļus un dārzeņus

Līdz ar mācību gada sākumu ES dalībvalstīs atsāksies ES programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu. Šī ES skolu programma, kuras mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgus ēšanas paradumus, ietver apgādi ar augļiem, dārzeņiem un piena produktiem, kā arī īpašus izglītojošus pasākumus, kuros skolēniem tiks mācīta pareiza uztura nozīme un skaidrots, kā tiek ražota pārtika.

Programmā iesaistīto skolu skaits arvien palielinās, un veselīgas ēšanas iniciatīva 2017./2018. mācību gadā sasniedza vairāk nekā 30 miljonus bērnu visā Eiropas Savienībā.

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Ir svarīgi zināt, kur mūsu pārtika tiek ražota un ka tas notiek smagā darbā. Pateicoties ES skolu programmām, bērni ne tikai iegūst zināšanas par lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, bet arī saņem kvalitatīvus produktus ar labu uzturvērtību. Nekad nav par agru baudīt labu pārtiku!”

Atbilstoši programmai katrā mācību gadā 150 miljoni EUR ir rezervēti augļiem un dārzeņiem un 100 miljoni EUR pienam un citiem piena produktiem. Kaut arī dalība ir brīvprātīga, visas ES dalībvalstis ir izvēlējušās pilnīgi vai daļēji piedalīties programmā. Eiropas Komisija 2018. gada martā apstiprināja un pieņēma valstu piešķīrumus visām 28 programmā iesaistītajām dalībvalstīm 2018./2019. mācību gadam. Dalībvalstis var arī izvēlēties programmas finansēšanas nolūkā ES atbalstu papildināt ar valsts atbalstu.

Izsniedzamo produktu izvēle balstās uz veselības un vides apsvērumiem, sezonalitāti, daudzveidību un pieejamību. Dalībvalstis var veicināt vietējo vai reģionālo iepirkumu, bioloģiskās lauksaimniecības produktu patēriņu, īsas piegādes ķēdes, vidiskos ieguvumus un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas.

Programma ietver ne tikai apgādi ar augļiem, dārzeņiem un pienu, bet arī dažādus izglītojošus pasākumus skolēniem. Gandrīz visas dalībvalstis ir izveidojušas komitejas, kurās piedalās lauksaimniecības, veselības un izglītības iestādes un ieinteresētās personas, un vairākas no šīm komitejām mācību gada laikā tikās, lai pārraudzītu minētos pasākumus.

Sīkāka informācija

 

 

 

3.09.2018.

Publicēts: 04.09.2018

Skip to content