Izsludināta kārta piena piegādei un izdalei

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” 16.2.apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu dalībai atbalsta programmā “Piens un augļi skolai” 2019./2020.mācību gadā pieņemšanu.

Dalības pieteikumu kārtējās kārtas pieņemšanas termiņš ir no 2020.gada 15.janvāra līdz 2020.gada 27.janvārim. Pieejamais finansējums piena piegādei un izdalei izglītojamiem – 120 862,01 EUR.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai (tālr. 67095000, 67027898).

15.01.2020.

Publicēts: 15.01.2020

Skip to content