Izsludināta pieteikšanās 3. kārta augļu, dārzeņu un piena piegādei skolām

LAD informē, ka no 2018. gada 12. janvāra līdz 26. janvārim tiek izsludināta 3.kārta atbalsta saņemšanai skolu programmas augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm 2017./2018. mācību gadā ietvaros.

Pieejamais finansējums šajā kārtā produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir:

  • augļu un dārzeņu piegādei un izdalei – 1319,70 EUR;
  • piena piegādei un izdalei – 232 516,78 EUR.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama LAD mājaslapā izvēlnē “Piens un augļi skolai”.

LAD 3. pieteikumu pieņemšanas kārtu izsludina saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm”.

Par iespējām pieteikties interesēties LAD Tirgus kopējās organizācijas departamenta Tirgus stabilizēšanas pasākumu daļā – tālr. 67027898, 67027888.

11.01.2018.

Publicēts: 11.01.2018

Skip to content