Noteiktas likmes programmām “Skolas piens” un “Augļi skolai” 2016./2017.mācību gadam

2016./2017.mācību gadam tiek noteikts pārējo izmaksu (kas ietver pārstrādes, iepakošanas un transportēšanas izmaksas) līmenis atkarībā no iepakojuma tilpuma:

 • pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem – 0,4871 EUR/l;
 • pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem – 0,1624 EUR/l.

2016./2017.mācību gadam tiek noteikts maksimālā atbalsta apmērs (kas veidojas no Eiropas Savienības atbalsta un valsts līdzfinansējuma summas) atkarībā no iepakojuma tilpuma:

 • pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem – 1,0500 EUR/l;
 • pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem – 0,6000 EUR/l.

2016./2017.mācību gada ietvaros 2016.gada augustam, septembrim tiek noteiktas valsts līdzfinansējuma likmes atkarībā no iepakojuma tilpuma:

 • pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem:
  – bioloģiskajam – 0,7076 EUR/l;
  – pārējam – 0,6702 EUR/l;
 • pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem:
  – bioloģiskajam – 0,3236 EUR/l;
  – pārējam – 0,2846 EUR/l.

2016./2017. mācību gadā noteiktas šādas 100 g augļu un dārzeņu porciju kompensācijas pamata likmes:

 • 0,12 EUR par nefasētiem produktiem;
 • 0,16 EUR par fasētiem produktiem.

Papildus pie kompensāciju pamata likmēm ir noteiktas šādas piemaksu likmes:

 • 0,03 EUR apmērā par asorti, kas sastāv no 2 veidu augļiem un 1 veida dārzeņiem vai 2 veidu dārzeņiem un 1 veida augļiem;
 • 0,02 EUR apmērā par produktu piegādi skolā, kurās skolēnu skaits ir līdz 150 izglītojamiem, un tās atrodas ārpus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto pilsētu teritorijas;
 • 0,03 EUR apmērā par 100 g fasētu vai nefasētu porciju, kas pilnībā sastāv no produktiem, kuri audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

Papildus norādītajām porciju kompensāciju likmēm tiek segts arī PVN tiem atbalsta pretendentiem, kas ir PVN maksātāji.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka izdevumi, kas saistīti ar produktu izdalīšanu skolēniem izglītības iestādē, no kopējās atbalsta summas bez PVN sastāda ne vairāk kā 5% fasētiem produktiem un ne vairāk kā 20% nefasētiem produktiem.

Augļu un dārzeņu produktu izdales periods 2016./2017. mācību gadā ir no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 17.februārim, kas var tikt pārskatīts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.519 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” 12.punktu.

Oficiālās publikācijas laikrakstā “Latvijas vēstnesis” 14/07/2016  Nr. 134 (5706):

Nr.: 2016/134.DA2 – atbalsta programmas Skolas piens ietvaros
https://vestnesis.lv/op/2016/134.DA2

Nr.: 2016/134.DA3 – atbalsta programmas Augļi skolai ietvaros
https://vestnesis.lv/op/2016/134.DA3

Sīkāka informācija pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā Tirgus veicināšanas pasākumi.

18.01.2017.

Publicēts: 18.01.2017

Skip to content