Produktu izdale programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros, ja mācības notiek attālināti

Ņemot vērā, ka Latvijā turpina pieaugt Covid-19 saslimšanas rādītāji, valstī ir noteikti stingri ierobežojumi vīrusa izplatības mazināšanai. Paredzēta arī attālināta mācību procesa organizēšana noteiktām klašu grupām, kad bērni noteiktu laiku neapmeklē savas izglītības iestādes klātienē. Tas ietekmē to, kā izglītības iestādēs notiek programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros paredzēto produktu – piena, augļu un dārzeņu izdale.

Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu, ka gadījumos, ja izglītības iestādēs tiek īstenots attālināts mācību process, atļaut atbalsta pretendentiem piegādāt produktus kopā ar gatavo ēdienu vai pārtikas pakām, ko izglītojamo ēdināšanai piešķirto dotāciju izlietošanai organizē pašvaldība. Procesu organizē saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Ja kādu periodu nevar dalīt produktus bērniem attālinātā mācību procesa laikā, tad jāvērtē iespēja tos piegādāt laikā, kad epidemioloģiskā situācija valstī uzlabojas.

Atbalsta pretendentiem netiks piemērotas sankcijas par piešķirto apgādes tiesību neizpildi 2020/2021. mācību gadā.

14.10.2020.

Publicēts: 14.10.2020

Skip to content