Programmā “Piens un augļi skolai” 2022./2023. mācību gadā palielinātas atbalsta likmes piena izdalei

Lai arī turpmāk nodrošinātu bezmaksas piena, augļu un dārzeņu piegādi Latvijas izglītības iestādēm, valdība otrdien, 24. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinātos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību programmai “Piens un augļi skolai”. Palielinātais atbalsts atbildīs tirgus situācijai un segs krasi augušās produkcijas izmaksas piena ražotājiem.

Pārskatot atbalsta likmes skolu apgādes programmā, ar grozījumiem noteikumos ir palielinātas atbalsta likmes par 2022./2023. mācību gadā izdalīto pienu. Piemēram, pienam iepakojumā virs 250 mililitriem atbalsta likme ir palielināta no 1,04 eiro uz 1,20 eiro par litru, bet pienam iepakojumā līdz 250 mililitriem – no 1,28 eiro uz 1,38 eiro par litru. Turklāt ir noteikts, cik lielas kopējā atbalsta likmē ir attiecīgā produkta izdales izmaksas, piemēram, no iepriekšminētās piemērojamās atbalsta likmes par litru piena iepakojumā, lielākā par 250 mililitriem, 0,18 eiro veido izdales izmaksas. Daļu no atbalsta likmes gan augļiem un dārzeņiem, gan pienam veido izmaksas par produkcijas izdalīšanu izglītības iestādēs jeb izmaksas par produktu pasniegšanu, sagatavošanu pasniegšanai un trauku mazgāšanu pēc pasniegšanas, kas iepriekš nebija noteiktas.

Tā kā programmas atbalsta budžets ir ierobežots, bet produktu izmaksas ir ievērojami augušas, ar noteikumu grozījumiem atļauts šajā mācību gadā produktus programmā izdalīt arī retāk par trim reizēm nedēļā, tomēr vismaz vienu reizi nedēļā. Iepriekš bija noteikta obligāta trīsreizēja produktu izdale, bet ar grozījumiem ir radīts lielāks elastīgums produkcijas piegādes un izdales plānošanā.

Ņemot vērā pieejamos budžeta līdzekļus, bezmaksas produktu izdale skolēniem šajā mācību gadā atsevišķās skolās jau ir beigusies vai arī drīz beigsies. Tas saistīts ar valsts budžeta pieņemšanas procesu, kas neļauj pieņemt lēmumu par finanšu līdzekļu palielināšanu skolu apgādes programmai vēl šajā mācību gadā. Līdz ar to jebkādu papildu līdzekļu novirzīšana un programmas apjoma palielināšana tiks rosināta tikai no nākamā mācību gada.

Lai nodrošinātu bezmaksas produktus izglītojamiem, kopējais skolu apgādes programmas budžets 2022./2023. mācību gadā Latvijā ir 4,2 miljoni eiro. Lielākā daļa finansējuma – nepilni 2,9 milj. eiro jeb 68 % ir no Latvijas budžeta (pienam – 2,2 milj. eiro, augļiem un dārzeņiem – 688 tūkst. eiro). ES finansējums no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) šim mācību gadam ir nepilni 1,4 milj. eiro (pienam – 711 tūkst. eiro, augļiem un dārzeņiem – 658 tūkst. eiro).

Skolu apgādes programmas mērķis ir veicināt veselīgu uzturu paradumu veidošanos jau bērnībā, radinot pie svaigu un veselīgu produktu lietošanas ikdienas uzturā, kā arī veicināt zināšanu palielināšanos par veselīgu uzturu un informētības palielināšanos par skolu programmu. Programma Latvijā ir populāra, un kopš tās darbības pirmsākumiem (no 2004./2005. mācību gada pienam un no 2010./2011. mācību gada augļiem un dārzeņiem) programmā pavisam ir izdalīti gandrīz 43 tūkst. tonnu un gandrīz 10 tūkst. tonnu svaigu augļu un dārzeņu.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

Publicēts: 24.01.2023

Skip to content