Programmas rezultāti – izdzerts 32 000 tonnu piena, apēsts 5000 tonnu augļu un dārzeņu

INFOGRAFIKA – “Augļi, dārzeņi un piens”

Zemkopības ministrijas (ZM) īstenotā ES atbalsta programma augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojušas lielu popularitāti bērnu vidū.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) provizoriskiem datiem, atbalsta programmā 2017./2018. mācību gadā iesaistījās 1324 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1267 iestādes, bet pienu – 1150 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma 247,6 tūkstoši audzēkņu (89,8% no mērķauditorijas), bet pienu – 229,6 tūkstoši audzēkņu (83,3% no mērķauditorijas).

Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās Latvijā līdz 2018. gadam izlietots vairāk nekā 32 000 tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā 5000 tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada), un izdalīto produktu kopējā vērtība sasniedz 29,4  miljonus eiro (valsts un ES finansējums).

“Ar šīs programmas palīdzību mēs skolu jaunatni radinām pie Latvijā ražoto lauksaimniecības produktu dabiskās garšas, rosinām jaunatni ikdienā lietot svaigus un veselīgus pārtikas produktus. Svaigs un veselīgs uzturs – tas ir viens no veselīga dzīvesveida pamatnosacījumiem, un ir svarīgi to mācīt bērniem jau no mazotnes,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

No 2004./2005. mācību gada līdz 2016./2017. mācību gadam Latvijā tika īstenota programma “Skolas piens”, savukārt no 2010./2011. mācību gada līdz 2016./2017. mācību gadam – “Augļi skolai”. No 2017./2018. mācību gada Latvijā darbību sāka jaunā ES programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu, apvienojot vienotā ietvarā abās līdzšinējās atbalsta programmas un mainot vairākus atbalsta nosacījumus.

Programmas nosacījumi paredz, ka svaigus augļus (ābolus, bumbierus, dzērvenes), dārzeņus (burkānus, kāļus, kolrābjus, kāpostus, ķirbjus) vai šo produktu asorti, kā arī pasterizētu pienu bez piedevām mācību gada izdales periodā trīs reizes nedēļā bez maksas var saņemt bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-9. klasē. Izdales periods 2017./2018. mācību gadā sākās 1. oktobrī pienam, 1. novembrī augļiem un dārzeņiem, taču jau no 2018./2019. mācību gada visu produktu izdale varēs sākties no 1. oktobra, tomēr skolām ir iespēja vienoties ar atbalsta pretendentu par izdales uzsākšanas laiku. Izdales periods ilgst līdz 31. maijam 1.-9. klasēs un līdz 31. jūlijam – pirmsskolās. Tomēr jāatzīmē, ka produktu pieejamību visa izdales perioda laikā ietekmē to sezonālā pieejamība, kā arī finansējuma ierobežojums, proti, katrai izglītības iestādei tiek aprēķināta individuāla apgādes tiesību (atbalsta) aploksne, kas ir atkarīga no skolā reģistrēto bērnu skaita.

Programmas popularizēšanai 2017. un 2018. gadā tika īstenoti vairāki izglītojošie un informatīvie pasākumi, t.sk. izstrādāta atbalsta programmas tīmekļvietne www.piensaugliskolai.lv, kurā pieejama informācija par atbalsta programmu, par iesaistītajām izglītības iestādēm, produktu ražotājiem, atbalsta pretendentiem u.c. Tāpat programmas tīmekļvietnē regulāri tiek ievietota un aktualizēta informatīva un izglītojoša rakstura informācija saistībā ar atbalsta programmu.

Zemkopības ministrija informē, ka atbalsta pretendentu iesniegumi dalībai atbalsta programmā 2018/2019. mācību gadā, kā arī iesniegumi atbalsta pretendenta apstiprināšanai (ja tāds nebija iegūts jau iepriekšējā mācību gadā) iesniedzami LAD līdz šī gada 10. septembrim.

Informācija par produktu ražotājiem, kas šajā mācību gadā vēlas programmā piedāvāt savus produktus, kā arī par atbalsta programmā jau apstiprinātajiem atbalsta pretendentiem ir pieejama LAD tīmekļvietnē.

ZM aicina produktu ražotājus, atbalsta pretendentus, un līdz šim programmā neiesaistījušās izglītības iestādes savstarpēji sazināties, meklēt sadarbības iespējas un vienoties par produktu piegādi un atbalsta programmas īstenošanu.

Vairāk informācijas par atbalsta programmu LAD mājaslapā un atbalsta programmas mājaslapā.

15.08.2018.

Publicēts: 15.08.2018

Skip to content