Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu rezultāti – izdzerts vairāk nekā 37 tūkstoši tonnu piena, apēsts gandrīz 8000 tonnu augļu un dārzeņu

INFOGRAFIKA – “Piens un augļi skolai”

Zemkopības ministrijas īstenotā ES atbalsta programma augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojušas lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) provizoriskiem datiem, atbalsta programmā 2019./2020. mācību gadā iesaistījās 1270 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1212 iestādes, bet pienu – 1124 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma 255 tūkstoši audzēkņu (91% no mērķauditorijas), bet pienu – 243 tūkstoši audzēkņu (87% no mērķauditorijas).

Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām Latvijā līdz 2020. gadam izlietots vairāk nekā 37 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un teju 8 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada), un izdalīto produktu kopējā vērtība sasniedz 36,8 miljonus eiro (valsts un ES finansējums).

Programmas nosacījumi paredz, ka svaigus augļus (ābolus, bumbierus, dzērvenes), dārzeņus (burkānus, kāļus, kolrābjus, kāpostus, ķirbjus) vai šo produktu asorti, kā arī pasterizētu pienu bez piedevām mācību gada izdales periodā trīs reizes nedēļā bez maksas var saņemt bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-9. klasē. Izdales periods sākas 1. oktobrī un ilgst līdz 31. maijam 1.-9. klasēs un līdz 31. jūlijam – pirmsskolās. Tomēr jāatzīmē, ka produktu pieejamību visa izdales perioda laikā ietekmē to sezonālā pieejamība, kā arī finansējuma ierobežojums, proti, katrai izglītības iestādei tiek aprēķināta individuāla apgādes tiesību (atbalsta) aploksne, kas ir atkarīga no skolā reģistrēto bērnu skaita.

Programmas popularizēšanai 2018.-2020.  gadā īstenoti vairāki izglītojošie un informatīvie pasākumi, t.sk. organizēti semināri pedagogiem, īstenots konkurss pirmsskolas iestāžu audzēkņiem “No sēklas līdz galdam”, aktivitātes “ZZ čempionāta” ietvaros, sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos u.c. Šo papildu informatīvo un izglītojošo pasākumu mērķis ir sekmēt bērnu un vecāku zināšanas par pārtikas produktu izcelsmi laukos, izglītot bērnus, jauniešus, vecākus un mācībspēkus par jautājumiem saistībā ar lauksaimniecību, vietējiem pārtikas produktiem, veselīgu uzturu u.tml. Tāpat programmas tīmekļvietnē www.piensaugliskolai.lv regulāri tiek ievietota un aktualizēta informatīva un izglītojoša rakstura informācija saistībā ar atbalsta programmu.

Jāpiebilst, ka 2019./2020. mācību gadā arī programmu “Piens un augļi skolai” skāra Covid-19 pandēmijas radītās krīzes negatīvā ietekme, ārkārtējās situācijas laikā pārtraucot mācības klātienē, kā dēļ nebija iespējams turpināt programmas īstenošanu un produktu izdalīšanu. Tomēr, izmantojot ES atļautās atkāpes no programmas vispārējiem nosacījumiem, atbalsta pretendentiem ir iespēja pagājušā mācību gadā neizmantotos produktu daudzumus piegādāt šajā septembrī, un pēc LAD sniegtās operatīvās informācijas šī iespēja tiek izmantota.

Zemkopības ministrija informē, ka atbalsta pretendentu iesniegumi dalībai atbalsta programmā 2020./2021. mācību gadā, kā arī iesniegumi atbalsta pretendenta apstiprināšanai (ja tāds nebija iegūts jau iepriekšējā mācību gadā) iesniedzami LAD līdz šī gada 10. septembrim.

Informācija par produktu ražotājiem, kas šajā mācību gadā vēlas programmā piedāvāt savus produktus, par atbalsta programmā jau apstiprinātajiem atbalsta pretendentiem, kā arī informācija saistībā ar atbalstu programmas ietvaros, ir pieejama LAD tīmekļvietnē.

Zemkopības ministrija aicina produktu ražotājus, atbalsta pretendentus, un līdz šim programmā neiesaistījušās izglītības iestādes savstarpēji sazināties, meklēt sadarbības iespējas un vienoties par produktu piegādi un atbalsta programmas īstenošanu.

Atbalsta programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu vienotā ietvarā darbojas no 2017./2018. mācību gada, apvienojot pirms tam īstenotās atsevišķās atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

Vairāk informācijas par atbalsta programmu LAD mājaslapā un atbalsta programmas mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

7.09.2020.

Publicēts: 07.09.2020

Skip to content