Sākas pieteikšanās dalībai programmā 2021./2022.mācību gadā

Programmas “Piens un augļi skolai” 2021./2022.mācību gadā dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš ir no 2021.gada 10.augusta līdz 2021.gada 10.septembrim.

Pieejamais finansējums produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir:

  • augļu un dārzeņu piegādei un izdalei – 1 358 926,00 EUR;
  • piena piegādei un izdalei – 2 647 541,00 EUR.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai (tālr. 67095000, 29344169).

Pieteikumu iesniegšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” 16.punktu.

10.08.2021.

Publicēts: 10.08.2021

Skip to content