Uzlaboti nosacījumi ES atbalsta programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu

Otrdien, 14. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas nosacījumos Eiropas Savienības atbalsta programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu ieviešanai Latvijā. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu gan izglītības iestāžu, gan produktu ražotāju un atbalsta pretendentu interesi piedalīties programmā, tādējādi veicinot programmas apguves paplašināšanos. Vienlaikus izmaiņas arī veicinās efektīvāku pieejamā finansējuma izmantošanu.

Atbalsta programmā šobrīd ir noslēdzies pirmais pilnais ieviešanas gads, t.i., 2017./2018. mācību gads (programmā apvienotas divas atsevišķas, arī sabiedrībā ļoti populārās, programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”), ir sācies programmas otrais ieviešanas gads, un sagatavotās izmaiņas paredz novērst vairākas pirmajā gadā konstatētās nepilnības, kas mazināja interesi par programmu.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka turpmāk izdales periods kārtējā mācību gadā visiem produktiem sāksies oktobrī, tādējādi, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, augļu un dārzeņus izdale var sākties mēnesi agrāk, ja produktu ražotājs un atbalsta pretendents to nodrošina. Gadījumos, kad augļus un dārzeņus oktobrī vēl nebūs iespējams piegādāt, to varēs uzsākt, tāpat kā līdz šim, proti, novembrī.

Izmaiņas skars arī piena izdalei piemērojamās atbalsta likmes. Līdzšinējie nosacījumi atbalsta likmju noteikšanai, kas paredzēja pa mēnešiem mainīgas atbalsta likmes un balstījās uz svaigpiena iepirkuma cenu izdales mēnesī, būtiski apgrūtināja finansējuma plūsmas plānošanu atbalsta pretendentiem, tādēļ izmaiņas paredz, ka turpmāk piena izdalei, tāpat kā augļiem un dārzeņiem, tiks piemērotas nemainīgas atbalsta likmes.

Izmaiņas atbalsta programmas nosacījumos arī paredz iespēju atbalsta pretendentam, ja tas līdz kārtējā mācību gada beigām plāno neizmantot visu tam piešķirto apgādes tiesību apmēru, nodot visas vai daļu no tam piešķirtām neizmantotajām apgādes tiesībām par attiecīgo izglītības iestādi citam atbalsta pretendentam. Atbalsta programmas nosacījumos arī precizēts, ka apgādes tiesību izmantošanas apmēru nosaka par katru atbalsta pretendenta apgādājamo izglītības iestādi.

Tāpat izmaiņas atbalsta programmas nosacījumos saistībā ar produktu izdales perioda izmaiņām augļiem un dārzeņiem paredz attiecīgi arī pielāgot nosacījumus atbalsta priekšfinansējuma saņemšanai, proti, arī par augļu un dārzeņu izdali pirmo atbalsta priekšfinansējuma maksājumu (līdz 30 procentu apmērā no piešķirtajām apgādes tiesībām) atbalsta pretendents varēs pieprasīt oktobrī, bet otro maksājumu (līdz 20 procentu apmērā no piešķirtajām apgādes tiesībām) – decembrī.

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” pieejama MK tīmekļvietnē.

Zemkopības ministrija informē, ka atbalsta pretendentu iesniegumi dalībai atbalsta programmā 2018./2019. mācību gadā, kā arī iesniegumi atbalsta pretendenta apstiprināšanai (ja tāds nebija iegūts jau iepriekšējā mācību gadā) iesniedzami Lauku atbalsta dienestā (LAD) līdz šī gada 10. septembrim.

Informācija par produktu ražotājiem, kas šajā mācību gadā vēlas programmā piedāvāt savus produktus, kā arī par atbalsta programmā jau apstiprinātajiem atbalsta pretendentiem ir pieejama LAD tīmekļvietnē.

Zemkopības ministrija aicina produktu ražotājus, atbalsta pretendentus, un līdz šim programmā neiesaistījušās izglītības iestādes savstarpēji sazināties, meklēt sadarbības iespējas un vienoties par produktu piegādi un atbalsta programmas īstenošanu.

Plašāka informācija par atbalsta programmu pieejama LAD tīmekļvietnē un atbalsta programmas tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

14.08.2018.

Publicēts: 14.08.2018

Skip to content