Mācības attālināti – produkti programmā “Piens un augļi skolai” tiek piegādāti

Laika posmā, kad Latvijā ir noteikti stingri Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumi un mācības noteiktām klašu grupām notiek attālināti – bērni noteiktu laiku neapmeklē savas izglītības iestādes klātienē, produktu piegāde programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros nav apturēta.

Bērni, kuri mācības turpina klātienē, pienu, augļus un dārzeņus saņem savās izglītības iestādēs.

Attālināto mācību gadījumā programmas produkti var tikt piegādāti kopā ar gatavo ēdienu vai pārtikas pakās, ko izglītojamo ēdināšanai piešķirto dotāciju izlietošanai organizē pašvaldība. Ja kādu periodu nevar dalīt produktus bērniem attālinātā mācību procesa laikā, tad jāvērtē iespēja tos piegādāt laikā, kad epidemioloģiskā situācija valstī uzlabojas.

Publicēts: 28.10.2021

Skip to content