Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu rezultāti – izdzerts vairāk nekā 40,5 tūkstoši tonnu piena, apēsts vairāk nekā 8,8 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu

INFOGRAFIKA – “Piens un augļi skolai”

Zemkopības ministrijas īstenotā ES atbalsta programma augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojušas lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) provizoriskiem datiem, atbalsta programmā 2020./2021. mācību gadā iesaistījās 1302 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1235 iestādes, bet pienu – 1170 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus – 1023 tonnas – saņēma 255 875 audzēkņu (92% no mērķauditorijas), bet pienu – 2484 tonnas – saņēma 246 302 audzēkņu (88% no mērķauditorijas).

Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām Latvijā līdz 2021. gadam izlietots vairāk nekā 40,5 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā 8,8 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada), un izdalīto produktu kopējā vērtība sasniedz 40,3 miljonus eiro (valsts un ES finansējums).

Programmas nosacījumi paredz, ka svaigus augļus (ābolus, bumbierus, dzērvenes), dārzeņus (burkānus, kāļus, kolrābjus, kāpostus, ķirbjus) vai šo produktu asorti, kā arī pasterizētu pienu bez piedevām mācību gada izdales periodā trīs reizes nedēļā bez maksas var saņemt bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-9. klasē. Izdales periods sākas 1. oktobrī un ilgst līdz 31. maijam 1.-9. klasēs un līdz 31. jūlijam – pirmsskolās. Tomēr jāatzīmē, ka produktu pieejamību visa izdales perioda laikā ietekmē to sezonālā pieejamība, kā arī finansējuma ierobežojums, proti, katrai izglītības iestādei tiek aprēķināta individuāla apgādes tiesību (atbalsta) aploksne, kas ir atkarīga no skolā reģistrēto bērnu skaita.

Programmas popularizēšanai 2018.-2021. gadā īstenoti vairāki izglītojošie un informatīvie pasākumi, t.sk. organizēti semināri pedagogiem, īstenots konkurss pirmsskolas iestāžu audzēkņiem “No sēklas līdz galdam”, aktivitātes “ZZ čempionāta” ietvaros un konkurss sociālajos tīklos, sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos u.c. Šo papildu informatīvo un izglītojošo pasākumu mērķis ir sekmēt bērnu un vecāku zināšanas par pārtikas produktu izcelsmi laukos, izglītot bērnus, jauniešus, vecākus un mācībspēkus par jautājumiem saistībā ar lauksaimniecību, vietējiem pārtikas produktiem, veselīgu uzturu u.tml. Tāpat programmas tīmekļvietnē www.piensaugliskolai.lv regulāri tiek ievietota un aktualizēta informatīva un izglītojoša rakstura informācija saistībā ar atbalsta programmu.

Jāpiebilst, ka 2020./2021. mācību gadā programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu Latvijā  turpināja ietekmēt Covid-19 pandēmijas negatīvā ietekme, mācībām lielākoties norisinoties attālinātā režīmā, kā dēļ tika sasniegti zemāki izdalīto produktu apjomi, kā arī ļoti ierobežoti bija iespējams īstenot dažādus papildu izglītojošus un informējošos pasākumus. Vienlaikus, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, izmantojot ES atļautās atkāpes no programmas vispārējiem nosacījumiem, atbalsta pretendentiem bija iespēja arī šajā septembrī piegādāt pagājušā mācību gadā neizmantotos produktu apjomus.

Atbalsta programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu vienotā ietvarā darbojas no 2017./2018. mācību gada, apvienojot pirms tam īstenotās atsevišķās atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

Vairāk informācijas par atbalsta programmu LAD mājaslapā un atbalsta programmas mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

07.12.2021.

Publicēts: 07.12.2021

Skip to content