Skolas pienu varēs saņemt arī bērni ar laktozes nepanesību

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas valsts un ES atbalsta piešķiršanā un uzraudzībā augļu, dārzeņu un piena piegādei skolām, ko valdība otrdien, 10.oktobrī, pieņēma.

No 2017./2018. mācību gada arī Latvijā divas līdzšinējās ES atbalsta programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu “Skolas piens” un “Augļi skolai” ir apvienotas vienā programmā. Jau no 2017. gada 1. oktobra izglītojamie atbalsta programmā var saņemt porciju pasterizēta piena trīs reizes nedēļā. Augļu un dārzeņu izdale skolēniem sāksies no 1. novembra.

Jaunajai apvienotajai atbalsta programmai ir vairāki jauni nosacījumi. Grozījumi paredz uzlabot apgrozāmo līdzekļu pieejamību atbalsta pretendentiem, dodot iespēju jau pirmajā produktu piegādes mēnesī saņemt atbalsta priekšfinansējumu līdz 30 procentiem no pretendentam piešķirtā apgādes tiesību apmēra, bet nākamos 20 procentus kā atbalsta priekšfinansējumu saņemt trešajā produktu izdales mēnesī.

Grozījumi arī paredz mazināt prasības bezlaktozes piena piegādei, ņemot vērā to, ka Latvijā šādu pienu neražo. Bezlaktozes piena piegādei netiks piemērotas paaugstinātās prasības (ražošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, transportēšana no ražošanas vietas līdz izglītības iestādei ne tālāk par 300 kilometriem). Tādējādi atbalsta pretendents bezlaktozes pienu varēs iegādāties arī mazumtirdzniecībā Latvijā vai ārpus Latvijas, šādi ļaujot skolas piena programmā iesaistīties arī bērniem ar laktozes nepanesību.

Ar grozījumiem arī mazināts administratīvais slogs atbalsta pretendentiem, jo ir vienkāršotas atbalsta iesnieguma veidlapas.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija

10.10.2017.

Publicēts: 10.10.2017

Skip to content